ZGODNIE Z REGULAMINEM KONKURSU PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY LISTĘ NAGRÓD

 

1 miejsce - Wycieczka do ZOO w Ueckermünde
https://www.facebook.com/tierpark.ueckermuende/

 

2 miejsce - Tajemniczy świat w rodzinnym parku rozrywki KIDS ARENA
https://www.facebook.com/zabawakidsarena/

 

3 miejsce - Zmierz pogodę – czyli od pomiaru do prognozy - warsztaty z przyrządami meteorologicznymi
https://www.facebook.com/wnozus

 

4 miejsce - Rozpoznawanie i preparowanie skamieniałości - Uczestnicy warsztatów wcielą się w zawodowych preparatorów skamieniałości
https://www.facebook.com/wnozus/

 

5 miejsce - Zabawa programem Google EARTH - warsztaty komputerowe h
ttps://www.facebook.com/wnozus/

 

6 miejsce - Dziecięce figle -migle z fundraisingiem na WNEIZ US - uczenie się przez pomaganie
https://www.facebook.com/Wydzia%C5%82-Nauk-Ekonomicznych-i-Zarz%C4%85dzania-Uniwersytetu-Szczeci%C5%84skiego-258156260974486/

 

7 miejsce - Jak nauczyć dzieci myślenia projektowego w fajny sposób? - warsztaty z grami dla dzieci w ramach Projektu INT 109

 

8 miejsce - Kim jesteś maratończykiem czy sprinterem ? - badanie genu określającego jakie masz predyspozycje
https://www.facebook.com/Wydzia%C5%82-Nauk-Ekonomicznych-i-Zarz%C4%85dzania-Uniwersytetu-Szczeci%C5%84skiego-258156260974486/